Logo eaSystance

eaSystance bv
   Waarom moeilijk doen ... ... als het makkelijk kan!   

PRIVACY STATEMENT

VAN:
  eaSystance bv
  Mendelssohnlaan 12
  3781 HW  Voorthuizen

ALGEMEEN
eaSystance respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgt ervoor dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn worden tijdens uw bezoek aan onze website verschillende gegevens verzameld.

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens door onze website worden verwerkt, wat ermee wordt gedaan en welke rechten u heeft. eaSystance zorgt ervoor dat de juiste vermeldingen, volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR EASYSTANCE VERWERKT?
De gegevens welke door eaSystance worden verwerkt bestaan uit twee categorieën, te weten:
1. Gegevens die u zelf invult op de diverse invulschermen op onze website.
Dit betreffen gegevens over uw identiteit (NAW-gegevens, e-mailadres e.d.) en gegevens welke verband houden met de door u gekozen betaalwijze.
2. Zogenaamde "verkeersgegevens" van uw bezoek aan de website, bv. IP-adres van uw PC.

WAT DOET EASYSTANCE MET UW GEGEVENS?
Wij gebruiken de gegevens om uw bestelling, de betaling en de aflevering snel en foutloos af te handelen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de gebruikersvriendelijkheid van de website te vergroten.

LINKS
De website van eaSystance kan koppelingen naar andere websites of advertenties van derden bevatten. eaSystance heeft geen invloed op het privacybeleid van deze derden en is daar dan ook niet verantwoordelijk voor.

BEVEILIGING
Alle gegevens worden geregistreerd op een beveiligde website. eaSystance hanteert een passend beveiligingsniveau gezien de aard van de te beschermen gegevens.

UW RECHTEN
U kunt ons altijd vragen, via e-mail, welke gegevens door eaSystance van u zijn geregistreerd. Daarnaast kunt u aangeven welke verbeteringen en/of aanvullingen u wenselijk acht.

INFORMATIE
Voor alle vragen over het privacybeleid van eaSystance kunt u een e-mail sturen naar info@easystance.net.


Privacy statement   Algemene voorwaarden